Efter att ha läst Office på distans gjorde jag min första hemsida med Frontpage,
men efter Multimediautbildningenär det Dreamweiver som jag använder
när jag gör hemsidor..
 
Under våren 2003 gick jag Multimediautbildning på Komvux och det gav mig mer av
nyfikenhet med att göra hemsidor.
Under hösten 2003 blev det Lernia och Ekonomiutbildning som gällde.

Jag fortsatte under våren 2004 på Komvux. Jag läste databashantering, operativsystem,
persondatorer och datorkommunikation.Så nu bygger jag datorer efter beställning.
Det blev även Småföretagande på distans.

I slutet av september 2004 startade jag så min sista utbildning nu med kursen säljare/receptionist på
Komvux men i Humanus regi.

Jag jobbar nu som nattförman hos NTM Distrubition i Visby.